Stránka 1 z 1

Re: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2016 11:07:06
od Petra Řezáčová
Možnosti dalšího rozvoje školních družin, školních klubů, středisek volného času a nestátních neziskových organizací

Aktuálně jsou k dispozici 3 možnosti čerpání v této oblasti:

1.) zapojit se do aktivit v rámci výzvy „PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I“. Podrobnosti naleznete pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1 ... u-projektu

2.) pro školní družiny a školní kluby, které jsou součástí základních škol, existuje možnost čerpání finančních prostředků pro zajištění budování bezbariérového přístupu, a to ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a výzvy „INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“. Další informace jsou k dispozici pod tímto odkazem: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol

3.) pro střediska volného času a pro nestátní neziskové organizace se připravuje výzva na budování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyhledavani?searchtext=harmonogram+&searchmode=anyword

Zdroj ZDE

Re: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

PříspěvekNapsal: čtv 01. zář 2016 15:51:37
od Petra Řezáčová
OP VVV prošel auditem ministerstva financí bez výhrad

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) úspěšně prošel tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí vydal dne 10. srpna 2016 „Výrok bez výhrad“, který je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.

Auditní orgán Ministerstva financí při auditu designace prověřuje správné nastavení řídicího a kontrolního systému operačního programu a dodržování designačních kritérií.

„Celkový výrok auditora je bez výhrad, čímž byly splněny podmínky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Tento výrok spolu s určením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Řídicím orgánem OP VVV nyní Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci postoupí Evropské komisi. Poté již bude možné předložit Evropské komisi první žádost o průběžnou platbu,“ říká k dalšímu postupu náměstek pro řízení sekce evropských fondů Václav Velčovský.

OP VVV se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a podporuje kvalitní výzkum, pro který kvalifikovaní lidé představují klíčový vstupní faktor. Jeho alokace činí 2,8 mld. EUR.

Zdroj ZDE.

Re: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

PříspěvekNapsal: úte 26. črc 2016 16:03:29
od Petra Řezáčová
Avízo výzvy č. 02_16_037 PODPORA ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 21. července 2016 avízo výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 9. srpna 2016.

Více informací na stránkách MŠMT.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

PříspěvekNapsal: pát 22. črc 2016 14:16:31
od Petra Řezáčová
Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha)

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I