Stránka 91 z 101

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: pát 19. čer 2015 14:45:00
od Petra Řezáčová
Nekognitivní faktory součástí testů

ýzkumníci z americké společnosti Educational Testing Service (ETS), která připravuje testy pro ověřování vzdělávacích výsledků National Assessment of Educational Progress (NAEP), představili nový prvek, který plánují připojit k testům v roce 2017. Kromě kognitivních dovedností budou zkoumat i faktory nekognitivní, rozdělené do pěti oblastí: vytrvalost (grit), vůle k učení, klima školy, využití technologií a sociálně ekonomický status.

Otázky pro dotazník byly pilotovány se skupinami žáků 4., 8. a 12. (poslední ročník SŠ) ročníku, výběr slovníku byl přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám. Další kolo pilotáže proběhne na jaře 2016.

Školy věnují rozvoji nekognitivních dovedností stále větší pozornost, např. skupina kalifornských škol připravuje vlastní hodnocení, ve kterém bude 40 % výsledku tvořit hodnocení nekognitivních faktorů a do něhož budou zapojeni žáci i učitelé. K opatrnosti při využívání výsledků zkoumání nekognitivních dovedností u žáků a učitelů nabádá autorka termínu „grit“ psycholožka Angela Duckworth v článku zveřejněném v časopise Educational Researcher (spoluautor David Yeager).

Uvádí, že dosud využívané metody zjišťování nekognitivních dovedností nejsou vhodné pro plošné využití ve školách, a varuje před využíváním výsledků těchto šetření pro posuzování kvality učitelů, připravenosti žáků nebo srovnávání škol.

Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: stř 17. čer 2015 18:58:25
od Petra Řezáčová
Ministryně školství Kateřina Valachová převzala úřad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má nové vedení. Prezident Miloš Zeman do funkce ministryně školství jmenoval Kateřinu Valachovou. Po uvedení do úřadu předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se nová ministryně setkala s vedoucími pracovníky ministerstva a před novináři nastínila první kroky.

Více na stránkách MŠMT.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: úte 16. čer 2015 15:33:14
od Petra Řezáčová
Chyby začínající učitelky

Učitelka, autorka a zakladatelka vzdělávacího portálu pro učitele Mindsteps Inc. Robyn Jackson píše na webu Teach Thought o tom, jak důležité je učit se z chyb – nejen pro děti, ale i pro dospělé, včetně učitelů.

Ve svém článku uvádí pět chyb, jichž se dopustila jako začínající učitelka, a jak se z nich poučila:
1. Brala jsem všechno osobně – když žáci neposlouchali nebo nepracovali, chápala to jako neúctu nebo urážku, vinila vždy žáky. Když si uvědomila, že nejde o její osobu, mohla žákům lépe pomoci v učení i v chování.
2. Vyhýbala jsem se jednání s rodiči – chápala rodiče jako protivníky nebo problém. Když s nimi začala jednat jako s partnery, obvykle dospěli ke shodě.
3. S intervencí jsem začala až tehdy, když žáci neprospívali – špatnou známku na vysvědčení už nešlo zlepšit. Začala sledovat každý výsledek a zasahovat při první známce problému.
4. Bála jsem se dělat chyby – chtěla být nejchytřejší ve třídě a všechno znát. Přiznání vlastní chyby ukázalo žákům, že mýlit se je v pořádku, dodalo jim to pocitu důvěry a bezpečí.
5. Snažila jsem se probrat všechnu látku – ne všechna témata je však třeba probírat úplně do hloubky, důležité je soustředit se na standardy a priority.

Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: pát 12. čer 2015 14:39:47
od Petra Řezáčová
Charakterová výchova součástí kurikula
Minulý týden byla na Mezinárodní konferenci nekognitivních dovedností v New Yorku představena zpráva „Character Nation“ , jejímiž autory jsou výzkumníci z britského think tanku Demos a University of Birmingham.
Zpráva poukazuje na to, že pěstování charakteru by mělo být pevnou součástí kurikula. Může být podle autorů široce chápáno jako výchova zaměřená nejen na akademické dovednosti, ale zejména na morální kvality, jako je čest a soucit, a nekognitivní dovednosti, jako je odolnost a komunikace.

Tyto dovednosti rovněž korelují s lepšími vzdělávacími výsledky, zaměstnaností a pozitivním fyzickým i mentálním stavem. Zpráva vychází z řady výzkumů v oblasti charakterové výchovy a shrnuje nejlepší praxi ve školních i mimoškolních programech.

Kromě toho doporučuje nové britské vládě pět zásadních opatření, která by vedla k dalšímu rozvíjení charakterové výchovy:
1. Reformovat Ofsted (provádí inspekci škol) – školy by měly být hodnoceny nejen podle vzdělávacích výsledků žáků, ale i podle toho, jak rozvíjejí charakterovou výchovu žáků, hodnocení by mělo zahrnovat i mimoškolní aktivity.
2. Začlenit pěstování charakteru do školní praxe – nastavit étos pěstování charakteru v každé škole.
3. Vytvořit rámec pro charakterovou výchovu pro všechny poskytovatele vzdělávání.
4. Podpořit charakterovou výchovu různými pobídkami – důkladné monitorování, zapojení komunity a zaměstnavatelů, tvorba programů na úrovni ministerstva.
5. Podporovat rozvíjení charakteru u učitelů – zapojit postupy charakterové výchovy do učitelského studia, při přijímání nových učitelů dbát na kritérium charakteru, charakterovou výchovu začlenit do dalšího vzdělávání učitelů.

Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: úte 02. čer 2015 15:11:46
od Petra Řezáčová
Největším žroutem dat v mobilech je Facebook

Nejvíce mobilních dat spotřebují sociální sítě a aplikace pro chatování. V prvním čtvrtletí vede žebříček aplikací nejnáročnějších na data Facebook před BBM a novou hrou 8 Ball Pool. Následují Instagram a Facebook Messenger. Vyplývá to ze statistik antivirové firmy AVG, zaměřené na chytré telefony s nejrozšířenějším operačním systémem Android. Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: úte 26. kvě 2015 14:10:40
od Petra Řezáčová
Na cizí e-mail se hackeři dostanou jednoduchou fintou
Počítačoví podvodníci začali zneužívat internetovou službu Windows Live k získávání osobních informací uživatelů. Útočí na data Zune, Hotmailu, Outlooku a dalších služeb. Uvedla to antivirová firma Kaspersky Lab. Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: pon 25. kvě 2015 11:12:11
od Petra Řezáčová
MŠMT pošle školám na polytechnickou výchovu 42 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách 42 milionů korun. Každému kraji tak pošle pro příští rok 3 miliony korun. Do podpory se zapojí třetinově ministerstvo školství, třetinově zřizovatel školy nebo kraj a poslední třetinou regionální zaměstnavatel.

Více [urlhttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-posle-skolam-na-polytechnickou-vychovu-42-milionu-korun]zde.[/url]

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: pát 22. kvě 2015 9:25:54
od Petra Řezáčová
Chrome má desítky bezpečnostních trhlin
Internetový prohlížeč Chrome obsahuje 37 bezpečnostních chyb, z nichž šest tvůrci označili jako velmi důležité. Všechny opravuje nová verze browseru s pořadovým číslem 43, která zároveň přidává i některá vylepšení. Upozornil na to server SC Magazine. Více zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: stř 20. kvě 2015 11:45:35
od Petra Řezáčová
O iTřídě - moderním nástroji pro výuku si můžete přečíst zde.

Re: Zajímavé informace

PříspěvekNapsal: pon 18. kvě 2015 14:17:53
od Petra Řezáčová
Konsolidovaný text školského zákona a doprovodný materiál

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. V návaznosti na uvedenou novelu je v této sekci publikován informativní konsolidovaný text školského zákona a doprovodný metodický materiál.

Úplné znění školského zákona je zpracováno pouze jako informativní materiál. Rozhodné znění školského zákona vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

Doprovodný metodický materiál upozorňuje na vybrané změny v důsledku novely provedené zákonem č. 82/2015 Sb. Záměrně nepojednává o změnách v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou sice stěžejním tématem novely, mají však odloženou účinnost a úzce souvisí s obsahem prováděcí vyhlášky, která je aktuálně připravována v součinnosti s odbornou veřejností.

561-2004_zneni_82-2015_ruzna ucinnost.pdf

Zdroj: MŠMT